דילוג לתוכן הראשי

התבוננות יוגית על תרבות המיצ"בים במערכת החינוך


מאת: חני ישראל ויפעת ויינשטיין
(המאמר נכתב במסגרת תוכנית ההדרכה לעובדי ההוראה: הגישה היוגית בשירות הלמידה  המשמעותית, המתקיימת במרכז לפיתוח סגלי הוראה, משרד החינוך)

הקדמה
בעבודה בחרנו להתייחס לתרבות המיצ"בים במערכת החינוך. נתייחס לכך כתופעה המוכרת במסגרות רבות, אך כמובן שנתמקד בניסיוננו האישי ובידע שצברנו לגבי התנהלות המערכת בנושא זה למול התחושות המורכבות שהיא מעוררת.
בשנים האחרונות נהוגה במערכת החינוך תרבות הערכה ארצית המופעלת ע"י ראמ"ה (גוף מוביל ומנחה של מערכת החינוך בתחומי המדידה וההערכה). אחד מכלי המדידה המופעלים הינו מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית- ספריים- מערכת מדדים בית ספריים שמטרתה לספק מידע למנהל ולצוותים הפדגוגים על תפקוד בית- הספר במגוון של נושאים). יתרה מכך, תוצאות המיצ"בים של כל בתי- הספר, מפורסמות בכל שנה באתר ראמ"ה לעיניי כל (שקיפות חינוכית).
על פניו נשמע כי מדובר במערכת מיומנת ומשומנת, שמטרתה להעריך הישגים ולהשליך על תהליכי ההוראה- למידה בבתי- הספר ע"מ לטייב אותם.
אנו מניחות שהשלכות כאלו מבוצעות בדרגים הגבוהים ובדרך שהם "יורדים" אל השדה. לא נעלה ביקורת בעבודה זו על ראמ"ה וגם לא על המיצ"בים. נתמקד בהשפעת תהליך המדידה ע"י מיצ"ב על תפקוד ההנהלה והצוותים בתוך ביה"ס בכלל ובפרט בהתמודדותנו כנשות חינוך בתוך המערכת הכוללת.

הגדרת הנושא כקושי המתעורר בנו כמורות
בכל שנה, משליכה בחירת המקצועות למיצ"ב על התנהלות המערכת וההדגשים בדיסציפלינות הנבחרות. ההנחיות מופנות מדרגי הפיקוח ומחלקות החינוך ברשות כלפי ההנהלה וממנה לצוותי המורים ואף לתלמידים. תלמידי שכבות ה', בעיקר, נחשפים למערכת של ציפיות ועומסים בתכני הלמידה ובתדירות למידתם לאורך כל שבוע. משאבים רבים במערכת הבית ספרית, מופנים אל השכבות המיועדות להגשמת הציפיות ונטל השמירה על יוקרתו של ביה"ס בקהילה, מוטל על כתפיהם גם כן.
הצורך בתוצאות מיצ"ב מכובדות מפתחות תרבות של תחרותיות והישגיות המאפילה לא פעם על תהליכי הלמידה. מותר לציין, שזו עומדת לעיתים בסתירה למטרות וליעדים של משרד החינוך לחנך לערכים של למידה משמעותית; התנסותית; חקרנית (ועוד), בדרך לפיתוח לומדים עצמאיים המסוגלים לחשיבה מסדר גבוה, תוך התייחסות לשונות בין התלמידים וצרכיהם.
כנשות חינוך שבחרו במחויבות לעיצוב דור העתיד, אנו נושאות בתפיסות מהותיות כלפי תפקידנו. אלו מעצימות את הסתירה המתוארת לעיל. אנו מוצאות עצמנו מתלבטות בין שימת דגשים על תהליכי למידה בכלל ועל תהליכי למידה העונים על צרכים דיפרנציאליים בתוך הכיתה ההטרוגנית לבין הצורך "להספיק" וליצוק תכנים ומידע לתלמידנו- להכין אותם לקראת המיצ"ב.


התבוננות "מערבית"- דרך פעולה שהיא לבנה וגם שחורה.
התנהלות ביה"ס לקראת המיצ"בים השנתיים מאופיינת בהפעלת שיקול דעת שבבסיסו תכלית ברורה: השגת ציונים גבוהים מהממוצע המחוזי/ הארצי. זאת על- מנת לשפר את ייחוסו ויוקרתו של ביה"ס במעגלי הקהילה בה הוא נמצא/ משתייך. האג'נדה אותה ביה"ס נושא (כשהוא מתייחס באופן מיוחד וממוקד למיצ"בים), ממעטת להתייחס לצרכי החינוך בכלל והתלמידים בפרט (כפי שהוזכר לעיל). ההשלכה היחידה שנלקחת בחשבון היא ההספק. בתוך המרוץ המתואר, פוחתת חשיבותם של תהליכי למידה משמעותיים ומהותיים. בנוסף, התלמידים החלשים שמתקשים "לשמור על הקצב" ולצמצם פערים, עלולים למצוא את עצמם במקום בו אינם מקבלים את התנאים האופטימאליים להתקדמות ולביטויי יכולותיהם.
יש לציין, שכמורות בעלות הסמכה בחינוך המיוחד, נושא זה קרוב ללבנו. מערכת החינוך, מכבירה בעשותה ומחשבת את ממוצעי הכיתות פעמיים: עם ובלי ציוניהם של תלמידי השילוב.
נקודת המוצא לפי תפיסה זו-
רמת ההישגים תגדיר את רמת ביה"ס על צוותיו החינוכיים. התוצאה המבוקשת מגדירה את העשייה.

התבוננות "יוגית"- ממחוללי הסבל ועד לעיסוק במהות.
בחרנו לפתוח בניתוח הנושא באמצעות חמשת הגורמים המעכבים- מחוללי הסבל:
1.   ידיעה שגויה: ההישגים במיצ"ב מודדים את יכולותינו ומקצועיותנו ועל כן, הדרך היחידה להביא לתוצאות היא לכוון עשייה רק לכך, משמע: ללמד את מירב הנושאים, להספיק להעביר לתלמידים את כל החומר. הצלחה- תהלל, תגביר את רמת ההנעה ותמקם אותנו גבוה יותר בתיוגנו כמורות איכותיות. אי הצלחה- כרוכה במידה של אכזבה למול ההנהלה, תסכול המופנה כלפי עצמנו ובתרחיש הרע, תפנה רגשות כלפי התלמידים כגון: כעס וחוסר אונים. כל אלו עלולים לחדור לשיעורים בכיתה ולהשפיע הן על תהליכי הלמידה והן על רגשות התלמידים כלפי עצמם.
2.    תחושת "אני" מוגזמת: כל המשתנים להצלחה או להיפוכה תלויים בנו! אם לא נעשה את מירב המאמצים בכיתה ומחוצה לה- לא נצליח. אם לא נלמד את כל החומר, התלמידים יפגשו במבחן תחומים שלא למדו ולכן לא יוכלו להתמודד עימם. אם הציונים לא יהיו מספיק טובים, אנחנו נכשל כמורות.
3.   השתוקקות עזה: תחושה וידיעה ברורה לציונים גבוהים. צרכי התלמידים הדיפרנציאליים פחות מהותיים. העיקר הוא להעביר את החומר ולאמן את הילדים לקראת המבחן, תוך דבקות במטרה.
4.   שנאה- דחייה: התייחסותנו האישית לתהליכי ההוראה- למידה לאורו של המי"צב, יוצרת בקרבנו רגשות של כעס, תסכול, עייפות ומגבירה את השחיקה. היא מכלה את כוחותינו למול כמה גורמים: מנהל- לרצות, להוכיח עשייה ועמידה בלוחות הזמנים ובמערכת הציפיות. קולגות- דינמיקה שעלולה לפתח תחרותיות, "מרפקנות". תלמיד- תסכול מאי התקדמות שפוגעת בתחושת המסוגלות שלנו.
5.    הימנעות והתנגדות: התהליך המתואר לעיל מעורר בנו תחושות של התנגדות לעבודה בצורה זו, נוכח התפיסה בה אנו מחזיקות כמורות ומחנכות. ההתעסקות בהקנייה של רצפי נושאים ותחומים נראית לנו תפלה ולא כזו המתמקדת במהות ההוראה לחשיבה, לפיתוח החקרנות ולעידוד הסקרנות בקרב הלומדים.

  
העיסוק במהות מזמן לנו התבוננות אחרת או התמודדות מעט שונה עם הסיטואציה הנידונה.
היוגה מזמנת אותנו להתמקד בחיינו בדברים המהותיים לנו תוך התבוננות בתמונה הכוללת שמבינה את המגבלות של המערכת בה אנו חיות. המציאות היא כזו שאין ביכולתנו לגנות (ככות) אך לצד אופיה אנו מנסות לאזן את המחויבות להוראה משמעותית לצד הצורך בהישגיות. עובדה זו באה לידי ביטוי, בהגדלת המשאבים האישיים שבידנו לטיוב ההוראה. למשל: הוראה בקבוצות הומוגניות שמתייחסת לצרכים הדיפרנציאליים שבתוך הכיתה ההטרוגנית, העשרת התלמידים דרך נושאי למידה אחרים, יצירה של קהילת מורים תומכת ומכילה המאפשרת שיח פדגוגי מפרה ומקדם.
לסיכום, ההוויה של הלמידה שהיא מכוונת תכלית אחת העסוקה ביוקרתו של ביה"ס, נוגדת את תכלית תהליכי החינוך כפי שאנו רואות. זה כמובן מפחית מאיכות ההוראה על כל היבטיה (לתפישתנו).
עם זאת, חתירה מתמדת למגע עם המהות בתוך גבולות וכללי המסגרת המוכתבים מלמעלה, עשויה להשקיט בקרבנו את תחושת האמביוולנטיות.


ביבליוגרפיה


תגובות

פוסטים פופולריים

שילוב יוגה בכיתה מקדמת

שילוב יוגה בכיתה מקדמת מאת בלינדה בן אטר-קוטלר דו"ח תצפית -  שילוב טכניקה יוגית בכיתה רקע : אני עובדת בכיתה מקדמת לתלמידים עם בעיות מורכבות, החל מבעיות תקשורת, ליקויי למידה ומוגבלויות פיזיות (קשיים /פיזיים מוטוריים משמעותיים) ; ובעיקר בולטות בעיות קשב ובעיות התנהגות והפרעות נפשיות. זאת על אף שאפיונים אילו אינם כלולים בהגדרת הכיתה, שכן על פי משרד החינוך הגדרת הכיתה הינה: " ליקויי למידה" – וכל שאר הבעיות על פי המשרד "משניות"  (לא מעניינות/לא רלוונטיות).... הכיתה מונה 13 תלמדים. 4 בנות ו 9 בנים. מכיתות א' ב'. כיתה מקדמת יחידה בבית הספר כשיש עוד 15 כיתות "רגילות". הרקע לכיתה משמעותי בהקשר לשיקול הכנסת תרגול יוגה לכיתתי, בהתחשב בבעיות המגוונות של התלמידים. למרות הדילמה עלי להדגיש שסומכת על עצמי (כאדם שנחשבת "פריקית שליטה") ולא חוששת כלל שהתלמידים יצאו מאיפוס או לחלופין שתרגול יוגה יכול להשפיע לרעה. להיפך, פתוחה לניסיונות ושילוב טכניקות ושיטות מגוונות. הקדמה : כל בוקר בכיתתי אני דוגלת בפתיח וסטינג קבוע

חינוך לפיתוח מודעות ורגישות למצוקתם של אחרים באמצעות הטמעת הערכים ההומניסטיים של היוגה

אנו מזדעזעים למשמע עוולות המתרחשות רחוק מאתנו, אבל עוולות המתקיימות מתחת לאף כמו אינן מעוררות דבר. יש לנו יכולת מופלאה להפוך ל"לא אישי" את הקשה הקרוב ובכך כאילו להעלימו. נאמנים לתרבות הריאליטי וההקצנה הפסיכולוגית, אנחנו מזועזעים מאירוע גדול שקרה, ממשהו חזק, שיש בו שפע של דם, צבע ודמעות, אבל את העוולות היומיומיות המתרחשות אצלנו קרוב איננו מזכים אפילו במבט קצר. הצורך לכבס ולנקות את המצפון שחש במצוקה מובילנו שוב ושוב לפעולות מוחצנות ומיוחצנות של עזרה ונתינה אבל הללו אינן כרוכות בוויתור משמעותי ובשל כך גם השפעתן מינורית וחיוורת. רבים מכורים לתנועה, נעים ממנעד רגשי גבוה למנעד רגשי גבוה יותר וכל מה שקורה בעצימות נמוכה יותר כמו לא נוגע. הסירוב להבין שמשהו לקוי מאד קיים באורח חיים שהשגיות, תועלתנות, חומרנות וציניות שורה בו, לוקח אותנו למחוזות רחוקים ובלבד שנפנה מעצמנו את הצורך להסתכל קרוב ולהתמודד. למעשה, איננו סבורים שיש קשר בין הדברים, בין הערכים הבולטים המנחים אותנו לבין אלימות, סבל, חולי, עוני ובושה. נראה שזו גזרת גורל, אבל היכולת לשנות ולהשפיע היא גדולה יותר ממה

איך עושים יוגה כדי לשפר את איכות החיים ואת מצב הבריאות? יוגה היא ממש לא עוד סוג של פעילות גופנית כי אם גישה הוליסטית ופילוסופיה יישומית

היוגה המודרנית משתמשת בגוף כאמצעי ומציעה לתלמידים לגשת ולהתמודד על המזרון, ללמוד ולתרגל סדרה של תנועות גופניות המשלבות בדרך כלל גם נשימה, הרפיה וניקוי. ההנחה היא שביצוע נשנה של הטכניקות הגופניות יחולל שינוי שיהפוך את הגוף לנשגב יותר ולפיכך קרוב יותר אל המהות. אולם, ביוגה סוטרות של פטאנג'לי, שהוא מבחינות רבות אגד של טכניקות ושיטות להשגת מצב של יוגה, הדגש הוא דווקא על אימון פנימי והשימוש שעושים בטקסט זה מורי יוגה הממוקדים בעבודה עם הגוף הוא שימוש השלכתי וכמעט ספרותי אותו קל יחסית לעשות מעצם טבען המתומצת והרב משמעי של הסוטרות. אימון פסיכו מנטאלי והתנהגותי, בחירה מאומצת במתווה לשינוי עצמי, הוא סוג מקביל, משלים או אחר של אימון אותו ניתן לבצע  ובמסגרתו מוצעות טכניקות רבות ומגוונות להשפעה על האישיות. הסטודיו בו מתבצע אימון זה אינו חלל מעוצב ומאורגן כי אם מרחב החיים הרגילים והשגרתיים, המעבדה המושלמת ללימוד, שיפור, התקדמות והצלחה. מבין הטכניקות היוגיות לאימון פסיכו-מנטאלי: החלטה ובחירה לפתח גישה יוגית לחיים בסיוע מאמץ מתמשך, ממוקד ויציב.    יסודות מרכזיים של הגישה ה

יוגה נגד חומרנות

האם נאפשר לחומרנות להשתלט עלינו לחלוטין? מאת ד"ר ג'איידבה יוגנדרה כסף מניע את העולם או כפי שמצוין בסנסקריט:  Sarve Gunah Kancam Asrayante , כל הדברים הטובים טמונים בזהב. זהו מטריאליזם צרוף ואנחנו כולנו תוצריו. אלה המכחישים כסף הם אלו שזקוקים לו יותר מכל כדי לדבר נגדו – ומספיק להתבונן על חיי הפאר וההדר של רבים מאנשי הדת והרוח. אנו קשורים אל העולם הזה של רושם, תדמית ואופורטוניזם ומתרחקים מהחוט הדק המבדיל בין דתיות, רוחניות לחומרנות. להיות מחויבים למציאות ולחיים תוך מודעות ורגישות, זה לא נושא מרתק ומעניין במיוחד. בעוד שזה קשה מאוד לוותר על עושר וממון וכל מה שהללו מביאים, אנו יכולים לכל הפחות להתנסות בהפחתת הצרכים בכמה תחומים , צעד שיסייע לנו בהמשך להקטין את ההשתלטות החומרית עלינו. למשל: לוותר מדי פעם (אך באופן קבוע) על מעט מהתענוגות החומריות להן אנו רגילים,  לא לדבר למשך שעה פעם בשבוע או לא לאכול משהו מאד טעים מדי פעם או לא לכעוס למשך יותר מחמש דקות או לא לרכוש חפצים שאין לנו צורך בהם או לנסות ולבצע פעולות שבהן התוצר האינטרסנטי שלנו הוא המופחת ביותר.